Sebahattin KOÇAŞ

Genel Müdür, Ortak

1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun olup, 1978-1990 yılları arasında Gümrük Müfettişi ve Başmüfettişi olarak görev yaptı. New York Üniversitesi Robert Wagner Kamu Hizmeti Yüksek Lisans Okulu’nda yüksek lisans eğitimini tamamlandıktan sonra 1990 yılında idari göreve geçerek, önce Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı ve Gümrük Müsteşarlığı kurulduktan sonra da Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bu görevleri sırasında Avrupa Birliği (AB)-Türkiye gümrük birliğinin yaklaşmakta olduğunu dikkate alarak 1983 yılından beri siyasi nedenlerle toplanamayan AB-Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi’nin tekrar toplanmasını sağladı, bugünkü Gümrük Kanunu’nun esasını oluşturan AB Gümrük Kodunun çevirisini yaparak Kanun taslağını hazırlamak için kurulan komisyonun raportörlüğünü yürüttü.  Yine gümrük birliğine hazırlık amacıyla AB EUROCUSTOMS ile birlikte Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatı için eğitim programları düzenledi. 1992 yılında Amerikan Gümrük Akademisinde Dünya Gümrük Örgütü gümrük otomasyonu eğitim seminerini tamamladı ve 1993 yılında Türkiye’de gümrük otomasyonu projesinin finansmanı için Dünya Bankası ile kredi müzakerelerini başlattı. İdari görevleri sırasında Türkiye’yi Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Armonize Sistem Komitesi ve Bilimsel Alt Komitesinde temsil etti.

1994-2002 yılları arasında DGÖ Tarife ve Ticaret İşleri Müdürlüğü’nde uluslararası teknik memur statüsünde çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönüşünde, 2003-2004 yıllarında yine Gümrük Müsteşarlığı’nda AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür vekili olarak hizmet verdi. 2004 yılında tekrar seçildiği DGÖ Tarife ve Ticaret İşleri Müdürlüğü’nde bu kez şef ve müdür yardımcısı vekili olarak görev yaptığı sırada, ayrıca uzman eğiticilik kursu gördü, 30’a yakın DGÖ üyesi ülkede ulusal ve bölgesel eğitimler verdi ve DGÖ Genel Sekreteri tarafından DGÖ Armonize Sistem Uzman Eğitmeni olarak akredite edildi.

2014 yılında Türkiye’ye dönerek 36 yılı aşkın ulusal ve uluslararası deneyimden sonra kamu hizmetinden emekli oldu.

Uluslararası çalışmalarına halen DGÖ kapasite geliştirme faaliyetlerinde Akredite Uzman Eğitmen ve Dünya Bankası projelerinde Danışman olarak devam etmektedir.