Ticaretle uğraşan şirketler için hızla globalleşen dış ticarette rekabetçiliğin sürdürülebilirliği, ilgili ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemelerine uyum sağlama ile mümkün olabilmektedir.

SEB A.Ş. dış ticaret faaliyetlerinde bulunan kurumsal şirketlere gümrük ve dış ticaret işlemlerinin ulusal ve uluslararası hukuka uygun biçimde daha etkin ve daha verimli olabilmesi konusunda hizmet verir.

İdeal bir ekonomik yapıda firmaların gümrük ve dış ticaret uygulamaları sürecinde varlıklarına yönelik mali ve hukuki, ve kaçınılmaz olarak itibarlarına yönelik maruz kaldıkları veya kalabilecekleri riskleri azaltırken karlarını maksimize etmek istemeleri en doğal beklentileridir. SEB A.Ş. bu önceliği dikkate alırken aynı zamanda çok uluslu, yabancı ve yerli firmaların sürdürülebilir bir başarı elde etmesi için proaktif bir rol alarak, gümrük ve dış ticaret alanında ulusal ve başta AB olmak üzere uluslararası düzeydeki düzenlemeler konusunda yol arkadaşı ve çözüm ortağı olarak  yaklaşık 40 yıllık mesleki bilgi ve deneyimi ile danışmanlık ve denetim hizmeti sunmaktadır.

about