Gümrük İşlemlerinin Dış Denetimi ve Risk Analizleri

Dış ticaret ve gümrükle ilgili kural ve uygulamalar gerek uluslararası ve gerekse ulusal düzeyde gün geçtikte daha da çeşitlenmekte ve karmaşık hale gelmektedir. Bu değişiklikler zamanında izlenip doğru olarak yorumlanmadığı takdirde gümrük işlemlerinde hata yapma olasılığı artmaktadır. Yapılan hatalar da gümrük idaresi ile bazen çok ciddi miktarlara ulaşan ek vergi ve ağır ceza talepleri ile başlayan ihtilaflar yaratabilmektedir.

Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür.

İdare, risk yönetimi çerçevesini oluşturur ve risk kriterleri ile öncelikli kontrol alanlarını belirler. Eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, normal olarak Bakanlık Müfettişleri eliyle eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebilir. Sonradan kontrol sonuçları, idarenin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmek üzere rapora bağlanır. Bulgular öyle gerektiriyorsa ilgili kişilerden alınması gereken ek vergiler ve varsa cezalar da tebliğ edilir.

Bu nedenle, uluslararası ticaret yapan şirketler için şirket dışından dış ticaret ve gümrük mevzuat ve işlemleri konusunda uzmanlaşmış profesyonel denetçiler olarak dönemsel denetleme hizmeti vermekte, varsa hatalı işlemlerini düzeltmeleri ve ağır ek vergilere ve cezalara maruz kalmamak üzere önceden önlem alabilmeleri açısından önerilerde bulunmaktayız.

about