Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) aslında Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade – Küresel Ticaretin Güvenliği için Standartlar Çerçevesi) Programının temel taşlarından biri olarak geliştirilmiş ve örgüt üyesi bazı ülkeler tarafından uygulamaya geçirilmiş olan “Authorized Economic Operator” (AEO) kurumuna Türkiye’de verilmiş olan isimdir.

Türk gümrük mevzuatına göre YY, bazı koşulları karşılayan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

Söz konusu koşullar genel olarak gümrük yükümlülüklerini yerine getirme, kayıt sisteminin düzenli ve izlenebilir olması, mali yeterlilik, bazı emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olma, kendi oto kontrolünü yapabilme ve Türkiye’de yerleşik olmadır.

YYS sahipleri bir talebe gerek kalmaksızın birçok izin ve yetkilerden ve talep etmeleri ve ilgili ek koşul veya koşulları sağlamaları halinde ise bazı ilave izin ve yetkilerden faydalanabilirler.

Tanınan kolaylık ve imtiyazlar gümrük işlemlerinin daha hızlı ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesi, yurt içinde veya dışında alıcılarına eşyanın zamanında teslim edilebilmesi, uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip güvenilir firmalar oluşması gibi önemli yararlar sağlamaktadır.

Ancak, Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Mayıs 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmış olan Birlik Gümrük Kodu (Union Customs Code), daha önce tanınmış olan birçok kolaylık ve imtiyazın artık sadece YYS sahibi şirketlere tanınacağını düzenlemiş olup, bu düzenlemeler de ülkemizde yeni Gümrük Kanunu taslağına aktarılmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, kurumsallaşmış şirketler için statüyü almak üzere başvuru aşamasında gümrük ve dış ticaret mevzuat ve işlemlerinde uzmanlaşmış profesyonel danışmanlarla çalışmaları, başvurunun en kısa zamanda sonuçlanmasını ve ancak daha önemli olarak, statü alındıktan sonra bu statülerini düzenli denetim ve raporlama hizmetleri alıp sorunsuz bir şekilde sürdürebilmelerini ve ileride sunulacak ilave kolaylıklara da en kısa zamanda adapte olabilmelerini sağlayacaktır.

about